magyarenglish könyvjelzőnekcím : H-2400 Dunaújváros, Vasmű út 12. | telefon/fax: +36 25 412 220 | mobil: +36 20 801 3316 | e-mail: info@ica-d.hu
Facebook Youtube Twitter Google+ RSS
Keresés
NYITVA TARTÁS JEGY HÍRLEVÉL

Az ICA-D


A Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros (ICA-D) missziója és története

Az ICA-D feladata elsődlegesen az, hogy fenntartója, a Modern Művészetért Közalapítvány  (MMKA) Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az MMKA misszióját betöltő programokat valósítson meg. „Az MMKA célja a modern, és a XX-XXI. századi művészet bemutatása és népszerűsítése” (1994). Ennek a missziónak megfelelően az ICA-D vezetése olyan programok futtatására törekszik, amelyek egyfelől a kortárs képzőművészet aktuális helyzetére adekvát, a változó politikai-, gazdasági és kulturális környezetnek megfelelő módon reagálnak, másfelől aktív szerepet játszanak Dunaújváros kultúrájának formálásában.

Mint kiállítótér, célja a kortárs művészeti alkotások széles spektrumának bemutatása.

Mint műgyűjteménnyel rendelkező intézmény, célja a legkiemelkedőbb, a jelenlegi művészet tendenciáit dokumentáló gyűjtemény létrehozása, fejlesztése, ezáltal a kulturális örökség meghatározásában és megőrzésében való aktív részvétel.

 Mint társadalomtudományi kutatóműhely, célja a közelmúlt történelmével, képzőművészetével és széles értelemben vett kultúrájával kapcsolatos kutatási projektek megvalósítása, ezek eredményeinek nyilvánosságra hozása.

 Mint a természetszerűen nemzetközi művészeti intézményrendszer része, célja a hazai képzőművészet és képzőművészek nemzetközi integrációja.

 Mint Dunaújváros egyik kulturális központja, célja a kortárs kultúra magas szintű képviselete a városban, különös tekintettel a képzőművészeti kiállítási és az ezzel összefüggő közművelődési programokra.  Nagy hangsúlyt fektet a város közoktatásában tanulók számára ismereteket és inspirációt nyújtó művészeti programokra. Természetes feladatának tekinti azt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a város és a régió művészei számára.

A Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros (ICA-D) története

1989. október

Takács Lajos műgyűjtő kollekciójából Salvador Dalí kiállítás nyílik az Uitz Teremben. A gyűjtő felajánlja, hogy a kiállított anyagot Dunaújvárosnak adományozza, abban az esetben, ha a város megfelelő helyet biztosít az értékes műveknek. 1989-ben tehát civil, lokálpatrióta kezdeményezésre, Takács Lajos, dunaújvárosi származású műgyűjtő-üzletember és Birkás István vezető dunaújvárosi képzőművész ötletére alapozva a Dunaújvárosi Városi Tanács úgy határozott, hogy létrehoz egy „modern művészeti múzeumot”. Takács és Birkás kezdeményezése a dániai Louisiana mintáját tartotta mérvadónak.

A „nyitott múzeum” koncepciója ugyanakkor más elemeket is tartalmazott, elsősorban a Takács birtokában lévő Layota Art Stúdió műgyűjteménnyel kapcsolatban. A kiindulópont a gyűjtemény Salvador Dalí-anyagát bemutató, az 1989-es, Uitz-termi kiállítás volt, amelynek sikere nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a város nagyszabású beruházásba kezdjen. A közbeszédben Dalí-múzeumként, időnként a Modern Művészet Magyarországi Múzeumaként emlegetett új intézmény alapját a Takács által az MMKA-hoz deponált kollekció biztosította volna. Az 1990-es évek első fele az Uitz Terem melletti telken elkezdett építkezéssel telt.


1990. július 30.

A dunaújvárosi Városi Tanács alapításával létrejön a Modern Művészetért Alapítvány, melynek célja a Modern Művészetek Magyarországi Múzeumának létrehozása, valamint egy gyűjtemény felépítése, melynek alapját a Layota Art Studio letéti anyaga alkotja. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Birkás István festőművész.

1992. január 1.

A Modern Művészetért Alapítvány megkezdi az Uitz Terem működtetését, ami korábban a Bartók Béla Művelődési Központhoz tartozott. A programokat Deák Nóra és Várnai Gyula szervezi. Az időszaki kiállítások és egyéb közművelődési programok mellett elindul az alapítvány gyűjteményének kialakítása, amely kizárólag a kiállító művészek adományain alapul.

1993.

Juhász Péter tervező elkészíti a Múzeum terveit, és az ősz folyamán megkezdődik az építkezés.

1994. szeptember 12.

Az alapító önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget téve közalapítvánnyá alakítja át a Modern Művészetért Alapítványt, a változás az intézmény nevében is megjelenik: Modern Művészetért Közalapítvány. A többször, finanszírozási okokból megszakadó munkálatok eredményeképpen 1996 végére az MMKA és a város közel jutott az új épületrész befejezéséhez.

1997. január 01.

A Modern Művészetért Közalapítvány kuratóriuma Páldi Líviát és Szoboszlai Jánost nevezi ki társigazgatóknak és egyben megbízza a két művészettörténészt az épülő múzeum koncepciójának kialakításával.

Az új koncepció szerint:

„A dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet (ICA-D) egy nonprofit, többfunkciós, nemzetközi, országos és városi művészeti projekteket lebonyolító intézmény. A kortárs képzőművészet kiállításokon és előadásokon történő bemutatásán, valamint a kortárs képzőművészeti alkotások gyűjtésén túl céljának tekinti a művészekkel és teoretikusokkal való intenzív és produktív együttműködést: a kortárs művészetet elemző elméleti kutatások elindítását, futtatását és publikálását, műalkotások létrejöttét elősegítő projektek kezdeményezését.

Tevékenységi körei: 

Múzeumi tevékenység, amely magába foglalja a Modern Művészetért Közalapítvány tulajdonában lévő és a deponált gyűjtemények kezelését.

Nonprofit képzőművészeti kiállítóhely, ahol magyar és nemzetközi, egyéni és csoportos tárlatok kerülnek megrendezésre.

Hazai és nemzetközi művészeti (csere)programok szervezése.

A dunaújvárosi képző- és iparművészek tevékenységének integrálása az országos és nemzetközi szcénába az Intézet kiállításainak révén.

Szakmai és oktatási programok szervezése.

Kiadói tevékenység, melynek köszönhetően az Intézet által kezdeményezett elméleti kutatások publikussá válhatnak Magyarországon és külföldön, nyomtatott és elektronikus formában egyaránt. 

A társművészeteket bemutató programok szervezése.

Kreatív gyermekfoglalkozások szervezése” (1997).

A fenti programok 1997-98 során maradéktalanul beindultak és azóta is működnek.

Ebben az évben kerül sor a Layota Art Stúdió és az MMKA között egy formális megállapodás megkötésére is.

1997. szeptember 12.

Az új épületrész Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros (ICA-D) néven kerül átadásra. A Kortárs Művészeti Intézet tevékenységi körét az időszaki kiállítások szervezése, a kilencvenes évek művészetére koncentráló műgyűjtés, a hatékony kutatómunka és az ehhez kapcsolódó konferenciák, publikációk, valamint a kortárs társművészeteket bemutató kísérő rendezvények alkotják.

1998.

Takács Lajos felbontva az MMKA és a Layota Art Studio közötti szerződést és elszállítja gyűjteményét a Kortárs Művészeti Intézetből.

1998. január 13.

Birkás István lemond a kuratóriumi tagságról, az új elnök Dakó Csaba lesz.

1999. november 15.

Páldi Lívia egy hosszabb külföldi ösztöndíj (Amsterdam, De Appel) miatt lemond társigazgatói állásáról.

2000. április 11.

Gyöngyössy Csaba lesz a kuratórium elnöke, miután Dakó Csaba távozik a testületből.

2001. június 01.

Szoboszlai János meghívást kap a School Of The Art Institute-ba (Chicago, USA)  ahol vendégtanárként tevékenykedik. Távozása után dr. Petrányi Zsolt, a Műcsarnok Kiállítási Osztályának korábbi vezetője kerül az Intézet élére.

2005. szeptember 01.

dr. Petrányi Zsoltot kinevezik a Műcsarnok főigazgatójává.

2006. január 01.

Három pályázó közül a Berlinből hazatérő Zólyom Franciska művészettörténészt nevezi ki a kuratórium a Kortárs Művészeti Intézet élére.

2009.  szeptember 01.

2009 nyarán Zólyom Franciska befejezi dunaújvárosi munkáját, megüresedik az ICA-D vezetői széke. A Modern Művészetért Közalapítvány egy új intézményi struktúra kialakítását határozta el. Ennek egyik szintjén egy kurátori csoport tevékenykedik a kiállítási-, gyűjteményi-, rezidencia-, kutatási- és egyéb projektek területén, a másik szinten pedig az Intézet stábja látja el az ICA-D alapműködésével és a projektek szervezésével kapcsolatos feladatokat. A kurátori csoport létrehozásával és annak koordinálásával kapcsolatos munkára dr. Szoboszlai János művészettörténészt - az ICA-D 1997 és 2001. közötti igazgatóját - kérte fel az MMKA kuratóriuma 2009 szeptemberétől.

Az MMKA Kuratóriuma 2010-ben:

Bokor Zsuzsa
Friedrich Ferenc
Juhász Péter
Gyöngyössy Csaba, elnök
Rohonczi István
Dr. Sipos János

2010. január 15.

Megjelenik a Dunaújvárosi Hírlap „Elvonási tünetek” című cikke. Az írás szerint a Kortárs Művészeti Intézet a város költségvetésének szempontjából 2010-ben finanszírozhatatlanná vált.

2010. március 1.

A Kortárs Művészeti Intézet az alapfinanszírozással kapcsolatos probléma miatt a hazai és nemzetközi szakmai, valamint a széles körű közvélemény szolidaritását kéri a help.ica-d.hu weboldal beindításával. A Nyilatkozatot az első 24 órában több mint 700 személy írta alá.

2010. május 25.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése döntésének értelmében a város biztosítja a Kortárs Művészeti Intézet fenntartását 2010. második félévében. A Modern Művészetért Közalapítvány Kuratóriuma és az Intézet vezetése köszönetet mondanak a várost vezető testületnek.

1%

2024. júliuselőző hónapkövetkező hónap
HKSzCsPSzV
27.1234567
28.891011121314
29.15161718192021
30.22232425262728
31.293031